دکتر محمدجعفر ایرانی : «تطبیق» کارکردهای مهمی برای پیشرفت بانکداری توسعه‌ای به همراه دارد

  • صفحه اصلی
  • وبلاگ
  • دکتر محمدجعفر ایرانی : «تطبیق» کارکردهای مهمی برای پیشرفت بانکداری توسعه‌ای به همراه دارد
دکتر محمدجعفر ایرانی

دکتر محمدجعفر ایرانی عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون بر کارکردهای مهم تطبیق در پیشرفت بانکداری توسعه‌ای تأکید ورزید.

محمدجعفر ایرانی عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون در کمیته تطبیق بانک اظهار داشت: همگام با پیشرفت‌های نظام بانکداری در سطح ایران و جهان، نیاز به رویه‌ها و فرآیندهای سازگار میان بانک‌های گوناگون جهت پیشبرد ارتباطات و مدیریت تراکنش‌ها و تداوم همکاری‌ها به وجود آمده است.
وی افزود: علاوه بر این بانک‌ها همواره از بخش‌های واقعی اقتصاد حمایت می‌کنند و مراقبت می‌کنند که خدمات بانکی به بخش‌های سالم و غیر فاسد و به نحو قانونی ارائه گردد ازاین‌رو رعایت ضوابط و چارچوب‌ها برای پرهیز از ارائه خدمات به بخش‌های غیر مجاز اقتصادی الزامی است.
ایرانی خاطر نشان کرد: با ترویج حاکمیت شرکتی در میان بانک‌های کشور، وقوع فرآیندهای اداری و مالی مطابق با الزامات آن بسیار مهم است و واحد تطبیق بانک می‌تواند بر نحوه رعایت حاکمیت شرکتی مراقبت داشته باشد.
عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون گفت: کمیته تطبیق بانک متشکل از نخبگان و متخصصین حقوق بانکی می‌تواند در نظارت و هدایت واحد تطبیق بانک نقش موثری ایفا نماید.
ایرانی تاکید کرد: هدف واحد تطبیق بانک کمک به مدیریت ارشد در مدیریت ریسک مؤثر ریسک‌های حوزه تطبیق است و همچنین حصول اطمینان از پیروی قوانین، مقررات و استانداردها با رویکردی مبتنی بر نظارت و هشدار است.
رییس کمیته تطبیق تصریح کرد: یکی از کارکردهای واحد تطبیق شناسایی، ارزیابی، اندازه‌گیری، نظارت و گزارش دهی و پایش مستمر ریسک تطبیق است.
ایرانی ادامه داد: مقامات نظارتی صنعت بانکداری و به ویژه کمیته بال از سال ۱۹۷۴، اهداف مهمی را در خصوص نظارت بر نظامات پولی و بانکی و خصوصاً راه‌اندازی واحد تطبیق دنبال کرده‌اند که حفظ حسن شهرت، خوش‌نامی و اعتبار بانک، توسعه و ترویج فرهنگ پایبندی به قوانین و مقررات در بانک، تعامل با ادارات ذیربط در خصوص آموزش کارکنان و توانمندسازی آن‌ها در حوزه رعایت قوانین و مقررات، حفظ ثبات عملیات بانک و انطباق خدمات و محصولات بانک با الزامات قانونی ذیربط، ایجاد زمینه‌های لازم جهت شناخت و رعایت قوانین و مقررات توسط مشتریان و کارکنان بانک و کاهش هزینه‌های ناشی از قصور و تقصیر در رعایت قوانین و مقررات از جمله این اهداف است.
عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون یادآور شد: برای اثربخشی عملکرد واحد تطبیق، رعایت برخی اصول الزامی است که منشور اخلاقی کارکنان، تبیین جایگاه واحد تطبیق در بانک و موسسه اعتباری، تعیین کارکردها و مسئولیت‌های واحد تطبیق، تبیین حدود اختیارات واحد تطبیق، تأمین استقلال واحد تطبیق، تعیین الزامات گزارش دهی در مورد ریسک تطبیق و تعیین چگونگی عملکردهای کنترلی تطبیق سیاست‌ها و اصول واحد تطبیق در بانک را مشخص می‌سازد.
وی در تبیین وظایف واحد تطبیق گفت: واحد تطبیق مسئول ابلاغ و حصول اطمینان از استقرار و اجرای خط مشی رعایت و مقررات در تمامی سطوح بانک است و در صورت مشاهده هرگونه موارد عدم رعایت قوانین و مقررات در چارچوب خط مشی هیات مدیره، رهنمودها و توصیه‌های لازم را جهت رفع نواقص به واحد اجرایی مربوطه و در صورت نیاز به سطوح عالی بانک، ارائه می‌دهد.
ایرانی گفت: واحد تطبیق هرگونه موارد مهم نقض قوانین و مقررات را در اسرع وقت گزارش می‌دهد و در خصوص وضعیت و کیفیت رعایت قوانین و مقررات بانک، گزارش‌های دوره‌ای را به کمیته عالی تطبیق و هیات مدیره بانک ارائه می‌نماید..
عضو هیات مدیره و رییس کمیته تطبیق بانک توسعه تعاون یادآور شد: همکاران بانک تجارب ویژه‌ای در اجرای صحیح فرآیندها و ابلاغیه‌های دستگاه‌های بالادستی دارند و در نظر است طی فرآیندهایی با استفاده از ظرفیت ارزنده تجارب کارکنان، رویه‌های بانک در تطابق کامل با قوانین و مقررات باشد.
شایان ذکر است خلیل حیات مقدم، ربیعا اسکینی، علیرضا ایرانشاهی و مسعود کاکاوند از خبرگان حقوقی کشور و به عنوان اعضای کمیته تطبیق مطالب مهمی را در خصوص چارچوب‌ها و نظارت عالیه بر فعالیت اداره کل تطبیق بانک ارائه دادند. در این جلسه مهدیه ابراهیمی رییس اداره کل تطبیق قوانین و مقررات نیز حضور داشت.

نظرات کاربران
دیدگاه خود را بیان کنید