دکتر محمدجعفر ایرانی : ۳ اقدام ویژه برای تقویت زیربنایی بانک‌ها در دولت سیزدهم

  • صفحه اصلی
  • وبلاگ
  • دکتر محمدجعفر ایرانی : ۳ اقدام ویژه برای تقویت زیربنایی بانک‌ها در دولت سیزدهم
دکتر محمدجعفر ایرانی
* تامیــــــن منــــــــابع مــــــالی دغـــــدغه اصلــــــی تولیــــــدکنندگان
* چالش و افزایش هزینه تامین مالی برای واحدهای تولیدی
* ناتـــــــــرازی در تقـــــــــــاضا و عرضــــــــــــــه منـابع مالی در کشور

تامین منابع مالی دغدغه اصلی تولیدکنندگان :

به گزارش صنایع، این روزها در سپهر اقتصادی کشور، تامین منابع مالی به عنوان یکی از چالش‌های حوزه تولید محسوب می‌شود، موضوعی که افزایش هزینه آن، افزایش هزینه تولید و در نهایت فشار به فعالان حوزه تولید و مصرف کنندگان را به همراه داشته است.

اما در حال حاضر، تامین مالی ونقدینگی به عنوان یکی از دغدغه‌های اصلی تولیدکنندگان محسوب می‌شود و به همین دلیل می‌طلبد که مسئولین برای رفع این دغدغه مهم در قالب حمایت از تولید، ضمن اتخاذ تدابیر لازم، اقدامات بایسته و شایسته‌ای را در دستور کار خود قرار دهند.

خبرنگار صنایع با توجه به اهمیت این موضوع، گفتگویی اختصاصی را با عضو هیئت مدیره بانک توسعه تعاون انجام داده که در ادامه خلاصه آن را ملاحظه خواهید نمود.

چالش و افزایش هزینه تامین مالی برای واحدهای تولیدی :

دکتر محمدجعفر ایرانی در ابتدای این گفتگو با اشاره به تاریخچه تامین مالی واحدهای تولیدی توسط بانک‌ها، روند تامین مالی بانک‌ها را تشریح کرد.

وی در ادامه به تامین منابع مالی بانک‌ها با هزینه های بالا پرداخت و با اشاره به اینکه علاوه بر این موضوع، باید هزینه‌های نگهداری پول را نیز به آن اضافه کرد، خاطرنشان کرد، افزایش هزینه‌ها در این بخش، در نهایت افزایش هزینه‌های تامین مالی برای تولیدکنندگان و افزایش قیمت تولید یا خدمات را به همراه خواهد داشت.

ناترازی در تقاضا و عرضه منابع مالی در کشور:

به گزارش صنایع، عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون در ادامه با اشاره به ناترازی در تقاضا و عرضه منابع مالی در نظام پولی و بانکی کشور، افزایش مشکلات و هزینه‌های نظام بانکی کشور از یک طرف و نیاز واحدهای تولیدی به منابع مالی بیشتر به واسطه قرار گرفتن در مسیر توسعه از طرف دیگر را، دو دلیل شرایط مذکور معرفی کرد.

دکتر ایرانی در ادامه پیرامون رویکرد دولت سیزدهم در تقویت نظام پولی و بانکی کشور و تامین منابع مالی واحدهای تولیدی به تقویت زیربنایی بانک‌ها به عنوان یکی از راهکارهای قابل توجه اشاره کرد.

وی افزایش کفایت سرمایه، کاهش هزینه‌های جاری و تبدیل سرمایه‌های غیر مولد به مولد را از جمله اقدامات لازم و مفید برای تقویت زیربنایی بانک‌ها معرفی کرد.

نظرات کاربران
دیدگاه خود را بیان کنید