گزارش خبری

دکتر محمدجعفر ایرانی: در مراسم معارفه سرپرست جدید معاونت حقوقی

دکتر محمد جعفر ایرانی عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون در مراسم معارفه سرپرست جدید معاونت حقوقی و نظارت بانک و سرپرست جدید مدیریت امور حقوقی اظهار داشت: این بانک ...