گزارش خبری

دکتر محمدجعفر ایرانی: تامین و حفظ یک شغل مثل حفظ و نجات جان یک انسان وجامعه است

دکتر محمدجعفر ایرانی عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون در بازدید از طرح های تولیدی برتر استان خراسان رضوی گفت : ایجاد شغل کار بسیار سختی است اما مهمتر و ...