گزارش خبری

دکتر محمدجعفر ایرانی
دکتر محمدجعفر ایرانی : واحدهای برتر ستادی، استانی و اجرایی بانک توسعه تعاون مورد تقدیر قرار گرفتند

در کارگاه آموزشی مدیران ارشد، ستادی و اجرایی بانک توسعه تعاون، واحدهای برتر ستادی، استانی و اجرایی بانک مورد تقدیر قرار گرفتند.در این مراسم که با حضور محمد شیخ حسینی ...

دکتر محمدجعفر ایرانی
دکتر محمدجعفر ایرانی : تحول سازمانی جزو موضوعات فرهنگ ساز است

عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون گفت : تحول سازمانی جزو موضوعات فرهنگ ساز و طولانی مدت است. دکتر محمدجعفر ایرانی در کارگاه آموزشی مدیران ستادی و استانی با موضوع ...